Sự kiện trao giải

>
Sự kiện trao giải

Hà Nội, Ngày 08/10/2022

Ngày
Giờ
Phút
Giây
Sự kiện trao giải đã diễn ra.

Các thành viên của VMHNĐS sẽ được mời tham dự lễ công bố và trao giải. Một lượng nhỏ vé sẽ được bán cho các cá nhân, tổ chức không phải là thành viên của VMHNĐS để gây quỹ cho hoạt động của VMHNĐS.