Hạng mục giải thưởng

>
Hạng mục giải thưởng
Hạng mục

Tổng quan các hạng mục

Các hoạt động, việc làm có tác động thực chất lên đời sống văn hóa, kinh tế, tinh thần, môi trường, dân sinh của người dân Hà Nội đều có thể được đề cử. Các đề cử nên đạt một số tiêu chí cơ bản sau: Tính sáng tạo; Phạm vi ảnh hưởng; Đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng nhân văn; Có tính tôn trọng sinh thái, bền vững môi trường.

Hạng mục văn hóa – nghệ thuật

Tôn vinh những tác phẩm, chương trình, dự án văn hóa nghệ thuật được thực hiện ở Hà Nội. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân thủ đô.

Hạng mục môi trường – không gian đô thị

Các dịch vụ đời sống, dân sinh (café, nhà hàng, khách sạn) giúp cho Hà Nội đáng sống với người dân thủ đô cũng như khách viếng thăm.

Hạng mục dung hợp (inclusiveness)

Các hoạt động dự án cộng đồng đã tạo ra thay đổi về môi trường, xã hội, giáo dục, y tế, dân sinh cho người dân Hà Nội, đặc biệt cho các nhóm khó khăn, thiệt thòi hơn.

Hạng mục nhân vật của năm

Các nhân vật có đóng góp nổi bật cho Hà Nội trong năm. Nhân vật có thể là một cá nhân cụ thể, một nhóm người cụ thể, hoặc tổ chức cụ thể có đóng góp nổi bật cho Hà Nội

Trở thành thành viên của Vì một Hà Nội đáng sống

Dành cho những người có tình yêu với Hà Nội có thể đăng ký để trở thành thành viên của giải thưởng Vì một Hà Nội đáng sống, có thể đăng ký làm giám khảo để đánh giá các giải thưởng