Danh sách thành viên

>
Danh sách thành viên
Thành viên

Danh sách thành viên của Vì một Hà Nội đáng sống

Cảm ơn anh/chị đã đồng ý tham gia vào việc tổ chức giải thưởng Vì một Hà Nội đáng sống (VMHNĐS). Danh sách thành viên chính thức tham gia VMHNĐS được điền trong bảng thông tin dưới đây. 

1.
Lê Quang Bình
2.
Vũ Văn Toàn
3.
Nguyễn Anh Tuấn
4.
Đỗ Thanh Huyền
5.
Thân Thị Thiên Hương
6.
Nguyễn Thị Thanh An
7.
Trần Thị Lan Hương
8.
Nguyễn Thị Thu Trang
9.
Nguyễn Hồng Anh
10.
Pham Thuy Loan
11.
Nguyễn Khánh Linh
12.
Nguyen Thi Thu Nam
13.
Đỗ Quang Huy
14.
Nguyễn Thùy Linh
15.
Trượng Văn Sô
16.
Đặng Hoàng Giang
17.
Nguyễn Thi Bích Tâm
18.
Nguyễn Anh Tuấn
19.
Phạm Quỳnh Phương
20.
Trương Ngọc Lân
Thành viên

Trở thành thành viên của Vì một Hà Nội đáng sống

Cảm ơn anh/chị đã đồng ý tham gia vào việc tổ chức giải thưởng Vì một Hà Nội đáng sống (VMHNĐS). Để chính thức hóa sự tham gia, VMHNĐS đề nghị anh/chị điền một số thông tin dưới đây. Các thông tin này sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho công tác tổ chức giải thưởng VMHNĐS.