Giới thiệu

>
Giới thiệu
Giải thưởng Vì một Hà Nội đáng sống

Tôn vinh hành động làm cho Hà Nội đáng sống với tất cả mọi người

Giải thưởng Vì một Hà Nội đáng sống nhằm tôn vinh những hành động cụ thể của các cá nhân, tổ chức đóng góp cho sự phát triển của Hà Nội về văn hóa, xã hội, môi trường. Giải thưởng được bình chọn và trao bởi các thành viên của mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống. Các thành viên của mạng lưới VMHNĐS tham gia trên tinh thần tự nguyện, không vụ lợi. Họ là những cá nhân có chuyên môn, tình yêu và trách nhiệm muốn đóng góp cho sự phát triển của Hà Nội.

Ban giám khảo của cuộc thi chính là tất cả thành viên của mạng lưới VMHNĐS. Ban giám khảo sẽ được tổ chức theo hạng mục dựa vào chuyên môn, sở thích và công việc của thành viên. Số lượng Ban giám khảo có thể thay đổi theo năm, tùy thuộc vào số thành viên của mạng lưới VMHNĐS.