Danh sách đề cử

>
Danh sách đề cử

Đề cử

Đề cử mới nhất

what exactly is a sex buddy and exactly how is it possible to find one?
Find love with the most readily useful lesbian dating site
* Dung lượng tư liệu tải lên tối đa 20mb. Đối với các tư liệu trên 20mb vui lòng liên hệ VMHNDS để được hỗ trợ.
Đề cử

Gửi đề cử

Thành viên của mạng lưới VMHNĐS  vui lòng điền thông tin về dự án/sáng kiến/nhân vật mà bạn thấy đáp ứng cá tiêu chí của giải thưởng, xứng đáng được tôn vinh, được nhận giải thưởng Vì một Hà Nội đáng sống.

Ban giám khảo của cuộc thi chính là tất cả thành viên của mạng lưới VMHNĐS.