Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai: Xóa mọi khoảng cách giữa người khuyết tật với xã hội

>
>
>
Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai: Xóa mọi khoảng cách giữa người khuyết tật với xã hội

Hoạt động của Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai

Qua các buổi tập huấn, giao lưu học hỏi, cộng đồng Người khuyết tật quận Hoàng Mai đã tham gia cải thiện môi trường sống của quận. Các hoạt động đó xóa mọi khoảng cách giữa người khuyết tật (NKT) với xã hội, giúp cộng đồng thêm hiểu, đồng cảm và hỗ trợ NKT tốt hơn.

Các kết quả

Sau các hoạt động của Hội, hơn 6.000 người dân và người khuyết tật được nâng cao nhận thức về Luật bảo vệ môi trường, từ đó cải thiện không gian sống của người dân quận Hoàng Mai và thành phố Hà Nội.

Người đề cử

  • Phạm Quang Khoát
  • Email: quangkhoat104@gmail.com
  • Điện thoại: 0973867486

Post Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chia sẻ

Về chương trình

Giải thưởng Vì một Hà Nội đáng sống nhằm tôn vinh những hành động cụ thể của các cá nhân, tổ chức đóng góp cho sự phát triển của Hà Nội về văn hóa, xã hội, môi trường.

Đề cử mới

Bình chọn đề cử xứng đáng được tôn vinh

Thành viên của mạng lưới VMHNĐS  vui lòng điền thông tin về dự án/sáng kiến/nhân vật mà bạn thấy đáp ứng cá tiêu chí của giải thưởng, xứng đáng được tôn vinh, được nhận giải thưởng Vì một Hà Nội đáng sống